Máte na svém firemním webu všechny ze zákona povinné údaje?

06. 05. 2014

Změny v zákonech platné od ledna 2014 se mimo jiné úzce dotýkají povinně zveřejňovaných údajů na „firemních“ internetových stránkách. Při nedodržení této legislativy hrozí firmě pokuta až do výše 100.000,- Kč.

Jaké firemní údaje jsou nově povinné na firemním webu?

  • jméno společnosti
  • sídlo
  • IČO
  • zápis v obchodním rejstříku včetně oddílu a vložky

Kdo má povinnost na svých stránkách uvádět tyto informace?

Novela zákona a s tím spojené povinnosti při zveřejňování informací platí především pro akciové společnosti a to jak pro ty nově vzniklé, tak i pro ty stávající. Hlavní změnou je POVINNOST zřídit veřejně přístupné a bezplatné internetové stránky pro každou akciovou společnost, kde zákon nevymezuje žádnou adaptační lhůtu a každá již existující akciová společnost je tak povinna mít své vlastní internetové stránky se všemi náležitostmi nejpozději od 1. 1. 2014.

Akciové společnosti mají v rámci provozu internetové prezentace dále povinnost uvádět pozvánky na pořádané valné hromady a to minimálně 30 dní před jejich konáním. Uveřejnění této pozvánky je zároveň zákonem bráno jako její doručení akcionářům.

Pro společnosti s ručením omezením, závod zahraniční kapitálové společnosti nebo zahraniční družstvo a jeho pobočky, internetové stránky nejsou povinné. Nicméně v případě, že společnost má vytvořenou www prezentaci, musí se při zveřejňování informací řídit stejnými pravidly, jako akciové společnosti.

Nebylo tu to samé již před několika lety?

Povinnost uvádět na firemních internetových stránkách stejné údaje, jako na obchodních listinách, přinesla již novela zákona v roce 2008. Platila však pouze pro firmy, které již internetové stránky měli a nenařizovala jejich vytvoření např. akciovým společnostem. Zároveň také nedocházelo prakticky k žádným kontrolám plnění této povinnosti ze strany rejstříkových soudů a tedy téměř k žádným sankcím. Kontrolní činnost mohou nově vykonávat notáři a lze tedy očekávat výrazně více kontrol než dříve.

Máte akciovou společnost a potřebujete rychle vytvořit www prezentaci?

Pokud Vás minula uvedená novela zákona a potřebujete rychle vytvořit internetové stránky pro Vaší firmu, kontaktuje nás. Rychle pro Vás můžeme vytvořit jednoduchou www prezentaci, jako např. pro společnost HORBET, a.s., která splňuje všechny zákonem dané povinnosti včetně možnosti vkládání pozvánek na valné hromady atp.

Příklady povinně uveřejňovaných dokumentů:

  • účetní závěrka
  • pozvánka na valnou hromadu
  • informace o příslušnosti ke koncernu
  • zpráva o finanční asistenci
  • vysvětlení pro akcionáře
  • pozvánka na členskou schůzi v případě družstva